2018 metai

2018-12-13 TEIKIMAS NR. 3-49 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-160 "DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ATITIKTIES JOMS NUSTATYTIEMS VEIKLOS TIKSLAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-12-10 TEIKIMAS NR. 3-48 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2018-11-20 POTVARKIO NR. MP-112

2018-12-03 TEIKIMAS NR. 3-47 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-10-10 ĮSAKYMO NR. A-1262 "DĖL SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ GRAFIMO TVIRTINIMO" PAKEITIMO (PANAIKINIMO) 

2018-11-27 TEIKIMAS NR. 3-46 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-11-09 ĮSAKYMO NR. AV-763

2018-11-23 TEIKIMAS NR. 3-45 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-13 ĮSAKYMO NR. AV-103

2018-11-23 TEIKIMAS NR. 3-44 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-25 SPRENDIMO NR. T-994 PATVIRTINTO PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TEIKIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO 36 PUNKTO PAKEITIMO

2018-08-31 TEIKIMAS NR. 3-43 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-10-10 ĮSAKYMO NR. A-1222

2018-08-27 TEIKIMAS NR. 3-42 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-28 SPRENDIMO NR. T-289

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-41 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-10-18 ĮSAKYMO NR. A-932

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-40 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMO NR. T-161

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-39 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-10-28 ĮSAKYMO NR. A-799

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-38 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-11-22 ĮSAKYMO NR. A-121(8.2)

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-37 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-18 SPRENDIMO NR. T-932

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-36 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-11-06 ĮSAKYMO NR. A-1311(3.1)

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-35 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-18 SPRENDIMO NR. T-206

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-34 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-19 ĮSAKYMO NR. AV-252

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-33 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-20 SPRENDIMO NR. T-345

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-32 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-03 SPRENDIMO NR. T-16

2018-08-23 TEIKIMAS NR. 3-31 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-10-15 ĮSAKYMO NR. A-964

2018-08-22 TEIKIMAS NR. 3-30 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-187(E)

2018-08-22 TEIKIMAS NR. 3-29 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-153

2018-08-21 TEIKIMAS NR. 3-28 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-130

2018-08-21 TEIKIMAS NR. 3-27 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-09 SPRENDIMO NR. T-825

2018-08-21 TEIKIMAS NR. 3-26 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-23 SPRENDIMO NR. T-320

2018-06-15 TEIKIMAS NR. 3-25 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-29 SPRENDIMO NR. T-186 "DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO

2018-06-06 TEIKIMAS NR. 3-24 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-18 SPRENDIMO NR. T-207 "DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTO INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO 58.1 IR 58.2 PUNKTŲ PAKEITIMO

2018-05-21 TEIKIMAS NR. 3-23 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-04 SPRENDIMO NR. T-165 "DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO" PAKEITIMO

2018-05-15 TEIKIMAS NR. 3-22 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-02 ĮSAKYMO NR. A-252 "DĖL ADRESŲ PATIKSLINIMO KELMĖS R. SAV. UŽVENČIO SEN. BERŽĖNŲ K." PAKEITIMO (PANAIKINIMO)

2018-05-09 TEIKIMAS NR. 3-21 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-3 "DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO" 2 PUNKTO PANAIKINIMO

2018-05-03 TEIKIMAS NR. 3-20 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-27 SPRENDIMO NR. T-779 "DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-03-20 TEIKIMAS NR. 3-19 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-20 SPRENDIMO NR. T-130

2018-03-22 TEIKIMAS NR. 3-18 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-27

2018-03-13 TEIKIMAS NR. 3-17 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-25 SPRENDIMO NR. T-175 "DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-13 TEIKIMAS NR. 3-16 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-119 "DĖL NEPANAUDOTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-13 TEIKIMAS NR. 3-15 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-30 SPRENDIMO NR. T-123 "DĖL NEPANAUDOTŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-13 TEIKIMAS NR. 3-14 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-35 "DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-05 TEIKIMAS NR. 3-13 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-18 ĮSAKYMO NR. A-1569

2018-03-02 TEIKIMAS NR. 3-12 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-60 "DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-02 TEIKIMAS NR. 3-11 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-04-24 SPRENDIMO NR. T-87 "DĖL PRIĖMIMO Į AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-02 TEIKIMAS NR. 3-10 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-68 "DĖL PRIĖMIMO Į PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-02-28 TEIKIMAS NR. 3-9 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-138 "DĖL PRIĖMIMO Į KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-02-28 TEIKIMAS NR. 3-8 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-15 SPRENDIMO NR. T-156 "DĖL PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-01-18 TEIKIMAS NR. 3-7 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMU NR. T-217 "DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-01-17 TEIKIMAS NR. 3-6 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-660 "DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ RADVILIŠKIO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-01-05 TEIKIMAS NR. 3-5 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-08-28 SPRENDIMO NR. T-219 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2018-01-04 TEIKIMAS NR. 3-4 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-02-26 ĮSAKYMO NR. A-108

2018-01-04 TEIKIMAS NR. 3-3 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-08-27 SPRENDIMU NR. T-247 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO IR LAIDOJIMO JOSE TAISYKLIŲ IR DĖL TVARKOS APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMO JOSE, PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO IR LAIDOJIMO JOSE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2018-01-03 TEIKIMAS NR. 3-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-12 SPRENDIMO NR. T-203

2018-01-02 TEIKIMAS NR. 3-1 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-214

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-19