2018 metai

2018-01-18 TEIKIMAS NR. 3-7 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMU NR. T-217 "DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-01-17 TEIKIMAS NR. 3-6 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-660 "DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ RADVILIŠKIO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-01-05 TEIKIMAS NR. 3-5 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-08-28 SPRENDIMO NR. T-219 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2018-01-04 TEIKIMAS NR. 3-4 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-02-26 ĮSAKYMO NR. A-108

2018-01-04 TEIKIMAS NR. 3-3 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-08-27 SPRENDIMU NR. T-247 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO IR LAIDOJIMO JOSE TAISYKLIŲ IR DĖL TVARKOS APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMO JOSE, PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO IR LAIDOJIMO JOSE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2018-01-03 TEIKIMAS NR. 3-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-12 SPRENDIMO NR. T-203

2018-01-02 TEIKIMAS NR. 3-1 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-214

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-24