2017 metai

2017-12-14 TEIKIMAS NR. 3-44 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-206(E) "DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO" 1.1 PUNKTU PATVIRTINTŲ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-12-11 TEIKIMAS NR. 3-43 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-03-31 SPRENDIMO NR. T-154 "DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, VISUOMENĖS IR KAPINĖSE PALAIDOTŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ INFORMAVIMO APIE KAPINIŲ PANAIKINIMĄ TVARKOS APRAŠO, KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-12-04 TEIKIMAS NR. 3-42 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-05-29 SPRENDIMU NR. T-181 PATVIRTINTŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-11-29 TEIKIMAS NR. 3-41 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-28 SPRENDIMO NR. T-357 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-12-23 SPRENDIMO NR. T-381 "DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO

2017-11-23 TEIKIMAS NR. 3-40 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-11-23 ĮSAKYMO NR. PA-109-(10.1)

2017-11-22 TEIKIMAS NR. 3-39 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-11-05 ĮSAKYMO NR. A-960

2017-11-17 TEIKIMAS NR. 3-38 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-07 SPRENDIMO NR. T-332

2017-10-25 TEIKIMAS NR. 3-37 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-20 SPRENDIMU NR. T-354 PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-24 TEIKIMAS NR. 3-36 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-27 SPRENDIMU NR. T-44 PATVIRTINTŲ LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-23 TEIKIMAS NR. 3-35 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-08-28 SPRENDIMU NR. T-183 PATVIRTINTŲ ŽELDYNŲ APSAUGOS JONIŠKIO RAJONE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-19 TEIKIMAS NR. 3-34 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-10-25 SPRENDIMU NR. T-246 PATVIRTINTO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR CIVILINIŲ KAPINIŲ LANKYMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

2017-10-19 TEIKIMAS NR. 3-33 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-05-29 SPRENDIMU NR. T-164 PATVIRTINTŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-13 TEIKIMAS NR. 3-32 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-06-26 SPRENDIMU NR. T-444 PATVIRTINTŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-12 TEIKIMAS NR. 3-31 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-11-21 SPRENDIMU NR. T-640 PATVIRTINTO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

2017-10-05 TEIKIMAS NR. 3-30 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-06-26 SPRENDIMO NR. T-158

2017-09-25 TEIKIMAS NR. 3-29 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-07 SPRENDIMO NR. T-329

2017-09-21 TEIKIMAS NR. 3-28 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-21 ĮSAKYMO NR. A-890 "DĖL MEILUTĖS MASALSKIENĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ VEIKLOS ORGANIZAVIMĄ KELMĖS APYLINKIŲ SENIŪNIJOJE" PAKEITIMO"

2017-09-05 TEIKIMAS NR. 3-27 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-30 SPRENDIMO NR. T-177

2017-08-04 TEIKIMAS NR. 3-26 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-18 SPRENDIMO NR. T-264 PAKEITIMO

2017-08-03 TEIKIMAS NR. 3-25 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMO NR. T-291 PAKEITIMO

2017-07-31 TEIKIMAS NR. 3-24 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-214(E) "DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2017-07-31 TEIKIMAS NR. 3-23 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-253 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2017-07-03 TEIKIMAS NR. 3-22 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-23 SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO"

2017-05-22 TEIKIMAS NR. 3-21 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-16 SPRENDIMO NR. T-198

2017-05-11 TEIKIMAS NR. 3-20 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-20 SPRENDIMO NR. T-99

2017-05-11 TEIKIMAS NR. 3-19 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-04-06 SPRENDIMO NR. T-48

2017-05-05 TEIKIMAS NR. 3-18 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-24 SPRENDIMO NR. T-28 "DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO"

2017-04-27 TEIKIMAS NR. 3-17 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-4(E)

2017-04-27 TEIKIMAS NR. 3-16 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-15 SPRENDIMO NR. T-32

2017-04-21 TEIKIMAS NR. 3-15 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-253 PAKEITIMO

2017-04-19 TEIKIMAS NR. 3-14 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-478 "DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "RADVILIŠKIO VANDUO" VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO"

2017-04-10 TEIKIMAS NR. 3-13 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-102 "DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" ​

2017-04-05 TEIKIMAS NR. 3-12 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-88

2017-02-27 TEIKIMAS NR. 3-11 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-391 PAKEITIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-10 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-70 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-9 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-72 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-8 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-44 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-7 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-485 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-6 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-48 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-5 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-29 PANAIKINIMO

2017-01-17 TEIKIMAS NR. 3-4 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-203

2017-01-16 TEIKIMAS NR. 3-3 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-190

2017-01-16 TEIKIMAS NR. 3-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-189

2017-01-12 TEIKIMAS NR. 3-1 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-69 PAKEITIMO​

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-03