2016 metai

2016-02-26 TEIKIMAS NR. 3-1 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-23 SPRENDIMO NR. T-62

2016-02-26 TEIKIMAS NR. 3-2 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-24 SPRENDIMO NR. T-352

2016-02-26 TEIKIMAS NR. 3-3 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-21 SPRENDIMO NR. T-68

2016-03-01 TEIKIMAS NR. 3-4 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMU NR. T-101, PAKEITIMO

2016-03-03 TEIKIMAS NR. 3-5 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-27 SPRENDIMU NR. T-64, PAKEITIMO

2016-03-03 TEIKIMAS NR. 3-6 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-13

2016-04-05 TEIKIMAS NR. 3-7 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-27 SPRENDIMO NR. T-262 (E)

2016-05-04 TEIKIMAS NR. 3-8 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-23 SPRENDIMO NR. T-63 "DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO"

2016-05-04 TEIKIMAS NR. 3-9 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-20 SPRENDIMO NR. T-343 "DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PANAIKINIMO

2016-05-09 TEIKIMAS NR. 3-10 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-06-29 SPRENDIMU NR. T-186, PAKEITIMO

2016-06-09 TEIKIMAS NR. 3-11 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-29 SPRENDIMO NR. T-304 1 PUNKTU PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PAKEITIMO

2016-10-21 TEIKIMAS NR. 3-12 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-18 SPRENDIMO NR. T-392 PAKEITIMO

2016-11-10 TEIKIMAS NR. 3-13 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-12-18 SPRENDIMO NR. T-390 PAKEITIMO

2016-11-11 TEIKIMAS NR. 3-14 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-04-28 SPRENDIMO NR. T-103 PAKEITIMO

2016-11-14 TEIKIMAS NR. 3-15 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-11 SPRENDIMO NR. T-36 PAKEITIMO

2016-11-14 TEIKIMAS NR. 3-16 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-12-17 SPRENDIMO NR. T-295 PAKEITIMO

2016-11-14 TEIKIMAS NR. 3-17 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-12-23 SPRENDIMO NR. T-374 PAKEITIMO

2016-11-16 TEIKIMAS NR. 3-18 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-12-17 SPRENDIMO NR. T-469 PAKEITIMO

2016-11-16 TEIKIMAS NR. 3-19 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-09-22 SPRENDIMO NR. T-596 PAKEITIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-16