Vyriausybės atstovo teikimai

2016-02-26 TEIKIMAS NR. 3-1 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-23 SPRENDIMO NR. T-62

2016-02-26 TEIKIMAS NR. 3-2 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-24 SPRENDIMO NR. T-352

2016-02-26 TEIKIMAS NR. 3-3 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-21 SPRENDIMO NR. T-68

2016-03-01 TEIKIMAS NR. 3-4 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMU NR. T-101, PAKEITIMO

2016-03-03 TEIKIMAS NR. 3-5 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-27 SPRENDIMU NR. T-64, PAKEITIMO

2016-03-03 TEIKIMAS NR. 3-6 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-13

2016-04-05 TEIKIMAS NR. 3-7 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-27 SPRENDIMO NR. T-262 (E)

2016-05-04 TEIKIMAS NR. 3-8 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-23 SPRENDIMO NR. T-63 "DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTŲ IR JŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO"

2016-05-04 TEIKIMAS NR. 3-9 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-20 SPRENDIMO NR. T-343 "DĖL LICENCIJŲ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PANAIKINIMO

2016-05-09 TEIKIMAS NR. 3-10 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO, PATVIRTINTO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-06-29 SPRENDIMU NR. T-186, PAKEITIMO

2016-06-09 TEIKIMAS NR. 3-11 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-29 SPRENDIMO NR. T-304 1 PUNKTU PATVIRTINTOS ŠIAULIŲ MIESTO IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PAKEITIMO

2016-10-21 TEIKIMAS NR. 3-12 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-18 SPRENDIMO NR. T-392 PAKEITIMO

2016-11-10 TEIKIMAS NR. 3-13 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-12-18 SPRENDIMO NR. T-390 PAKEITIMO

2016-11-11 TEIKIMAS NR. 3-14 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-04-28 SPRENDIMO NR. T-103 PAKEITIMO

2016-11-14 TEIKIMAS NR. 3-15 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-11 SPRENDIMO NR. T-36 PAKEITIMO

2016-11-14 TEIKIMAS NR. 3-16 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-12-17 SPRENDIMO NR. T-295 PAKEITIMO

2016-11-14 TEIKIMAS NR. 3-17 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-12-23 SPRENDIMO NR. T-374 PAKEITIMO

2016-11-16 TEIKIMAS NR. 3-18 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-12-17 SPRENDIMO NR. T-469 PAKEITIMO

2016-11-16 TEIKIMAS NR. 3-19 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-09-22 SPRENDIMO NR. T-596 PAKEITIMO

2017-12-14 TEIKIMAS NR. 3-44 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-206(E) "DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMU JOSE, PATVIRTINIMO" 1.1 PUNKTU PATVIRTINTŲ AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-12-11 TEIKIMAS NR. 3-43 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-03-31 SPRENDIMO NR. T-154 "DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ, LEIDIMO LAIDOTI NEPRIŽIŪRIMOSE KAPAVIETĖSE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, VISUOMENĖS IR KAPINĖSE PALAIDOTŲ ASMENŲ ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ INFORMAVIMO APIE KAPINIŲ PANAIKINIMĄ TVARKOS APRAŠO, KAPINIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-12-04 TEIKIMAS NR. 3-42 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-05-29 SPRENDIMU NR. T-181 PATVIRTINTŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-11-29 TEIKIMAS NR. 3-41 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-28 SPRENDIMO NR. T-357 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-12-23 SPRENDIMO NR. T-381 "DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO" PAKEITIMO

2017-11-23 TEIKIMAS NR. 3-40 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-11-23 ĮSAKYMO NR. PA-109-(10.1)

2017-11-22 TEIKIMAS NR. 3-39 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-11-05 ĮSAKYMO NR. A-960

2017-11-17 TEIKIMAS NR. 3-38 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-07 SPRENDIMO NR. T-332

2017-10-25 TEIKIMAS NR. 3-37 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-20 SPRENDIMU NR. T-354 PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-24 TEIKIMAS NR. 3-36 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-27 SPRENDIMU NR. T-44 PATVIRTINTŲ LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-23 TEIKIMAS NR. 3-35 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-08-28 SPRENDIMU NR. T-183 PATVIRTINTŲ ŽELDYNŲ APSAUGOS JONIŠKIO RAJONE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-19 TEIKIMAS NR. 3-34 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-10-25 SPRENDIMU NR. T-246 PATVIRTINTO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR CIVILINIŲ KAPINIŲ LANKYMO PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

2017-10-19 TEIKIMAS NR. 3-33 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-05-29 SPRENDIMU NR. T-164 PATVIRTINTŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-13 TEIKIMAS NR. 3-32 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-06-26 SPRENDIMU NR. T-444 PATVIRTINTŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2017-10-12 TEIKIMAS NR. 3-31 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-11-21 SPRENDIMU NR. T-640 PATVIRTINTO LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

2017-10-05 TEIKIMAS NR. 3-30 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-06-26 SPRENDIMO NR. T-158

2017-09-25 TEIKIMAS NR. 3-29 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-09-07 SPRENDIMO NR. T-329

2017-09-21 TEIKIMAS NR. 3-28 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-08-21 ĮSAKYMO NR. A-890 "DĖL MEILUTĖS MASALSKIENĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ VEIKLOS ORGANIZAVIMĄ KELMĖS APYLINKIŲ SENIŪNIJOJE" PAKEITIMO"

2017-09-05 TEIKIMAS NR. 3-27 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-30 SPRENDIMO NR. T-177

2017-08-04 TEIKIMAS NR. 3-26 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-18 SPRENDIMO NR. T-264 PAKEITIMO

2017-08-03 TEIKIMAS NR. 3-25 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMO NR. T-291 PAKEITIMO

2017-07-31 TEIKIMAS NR. 3-24 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-214(E) "DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2017-07-31 TEIKIMAS NR. 3-23 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-253 "DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2017-07-03 TEIKIMAS NR. 3-22 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-23 SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO"

2017-05-22 TEIKIMAS NR. 3-21 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-05-16 SPRENDIMO NR. T-198

2017-05-11 TEIKIMAS NR. 3-20 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-20 SPRENDIMO NR. T-99

2017-05-11 TEIKIMAS NR. 3-19 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-04-06 SPRENDIMO NR. T-48

2017-05-05 TEIKIMAS NR. 3-18 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-24 SPRENDIMO NR. T-28 "DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ ŠIAULIŲ RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO"

2017-04-27 TEIKIMAS NR. 3-17 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-4(E)

2017-04-27 TEIKIMAS NR. 3-16 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-15 SPRENDIMO NR. T-32

2017-04-21 TEIKIMAS NR. 3-15 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-253 PAKEITIMO

2017-04-19 TEIKIMAS NR. 3-14 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. T-478 "DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "RADVILIŠKIO VANDUO" VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO"

2017-04-10 TEIKIMAS NR. 3-13 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-102 "DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" ​

2017-04-05 TEIKIMAS NR. 3-12 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-88

2017-02-27 TEIKIMAS NR. 3-11 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-391 PAKEITIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-10 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-70 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-9 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-72 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-8 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-44 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-7 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-485 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-6 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-48 PANAIKINIMO

2017-02-24 TEIKIMAS NR. 3-5 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-29 PANAIKINIMO

2017-01-17 TEIKIMAS NR. 3-4 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. LAPKRIČIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-203

2017-01-16 TEIKIMAS NR. 3-3 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-190

2017-01-16 TEIKIMAS NR. 3-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-189

2017-01-12 TEIKIMAS NR. 3-1 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO NR. T-69 PAKEITIMO​

2018-08-31 TEIKIMAS NR. 3-43 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-10-10 ĮSAKYMO NR. A-1222

2018-08-27 TEIKIMAS NR. 3-42 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-28 SPRENDIMO NR. T-289

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-41 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-10-18 ĮSAKYMO NR. A-932

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-40 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMO NR. T-161

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-39 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-10-28 ĮSAKYMO NR. A-799

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-38 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-11-22 ĮSAKYMO NR. A-121(8.2)

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-37 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-18 SPRENDIMO NR. T-932

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-36 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-11-06 ĮSAKYMO NR. A-1311(3.1)

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-35 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-09-18 SPRENDIMO NR. T-206

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-34 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-19 ĮSAKYMO NR. AV-252

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-33 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-11-20 SPRENDIMO NR. T-345

2018-08-24 TEIKIMAS NR. 3-32 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-02-03 SPRENDIMO NR. T-16

2018-08-23 TEIKIMAS NR. 3-31 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-10-15 ĮSAKYMO NR. A-964

2018-08-22 TEIKIMAS NR. 3-30 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-187(E)

2018-08-22 TEIKIMAS NR. 3-29 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-153

2018-08-21 TEIKIMAS NR. 3-28 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-130

2018-08-21 TEIKIMAS NR. 3-27 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-09 SPRENDIMO NR. T-825

2018-08-21 TEIKIMAS NR. 3-26 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-23 SPRENDIMO NR. T-320

2018-06-15 TEIKIMAS NR. 3-25 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-29 SPRENDIMO NR. T-186 "DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESČIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO

2018-06-06 TEIKIMAS NR. 3-24 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-18 SPRENDIMO NR. T-207 "DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTO INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO 58.1 IR 58.2 PUNKTŲ PAKEITIMO

2018-05-21 TEIKIMAS NR. 3-23 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-05-04 SPRENDIMO NR. T-165 "DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO" PAKEITIMO

2018-05-15 TEIKIMAS NR. 3-22 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-03-02 ĮSAKYMO NR. A-252 "DĖL ADRESŲ PATIKSLINIMO KELMĖS R. SAV. UŽVENČIO SEN. BERŽĖNŲ K." PAKEITIMO (PANAIKINIMO)

2018-05-09 TEIKIMAS NR. 3-21 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-3 "DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO" 2 PUNKTO PANAIKINIMO

2018-05-03 TEIKIMAS NR. 3-20 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-27 SPRENDIMO NR. T-779 "DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO NAUJOS REDAKCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-03-20 TEIKIMAS NR. 3-19 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-20 SPRENDIMO NR. T-130

2018-03-22 TEIKIMAS NR. 3-18 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-22 SPRENDIMO NR. T-27

2018-03-13 TEIKIMAS NR. 3-17 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-25 SPRENDIMO NR. T-175 "DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-13 TEIKIMAS NR. 3-16 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-119 "DĖL NEPANAUDOTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-13 TEIKIMAS NR. 3-15 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-30 SPRENDIMO NR. T-123 "DĖL NEPANAUDOTŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-13 TEIKIMAS NR. 3-14 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-35 "DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-05 TEIKIMAS NR. 3-13 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-11-18 ĮSAKYMO NR. A-1569

2018-03-02 TEIKIMAS NR. 3-12 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-03-29 SPRENDIMO NR. T-60 "DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-02 TEIKIMAS NR. 3-11 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-04-24 SPRENDIMO NR. T-87 "DĖL PRIĖMIMO Į AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-03-02 TEIKIMAS NR. 3-10 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-68 "DĖL PRIĖMIMO Į PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-02-28 TEIKIMAS NR. 3-9 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-04-27 SPRENDIMO NR. T-138 "DĖL PRIĖMIMO Į KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-02-28 TEIKIMAS NR. 3-8 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-12-15 SPRENDIMO NR. T-156 "DĖL PRIĖMIMO Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018-01-18 TEIKIMAS NR. 3-7 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-27 SPRENDIMU NR. T-217 "DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-01-17 TEIKIMAS NR. 3-6 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-24 SPRENDIMO NR. T-660 "DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ RADVILIŠKIO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

2018-01-05 TEIKIMAS NR. 3-5 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-08-28 SPRENDIMO NR. T-219 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2018-01-04 TEIKIMAS NR. 3-4 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-02-26 ĮSAKYMO NR. A-108

2018-01-04 TEIKIMAS NR. 3-3 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-08-27 SPRENDIMU NR. T-247 "DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO IR LAIDOJIMO JOSE TAISYKLIŲ IR DĖL TVARKOS APRAŠŲ, SUSIJUSIŲ SU KAPINIŲ TVARKYMU, PRIEŽIŪRA IR LAIDOJIMO JOSE, PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAPINIŲ TVARKYMO IR LAIDOJIMO JOSE TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2018-01-03 TEIKIMAS NR. 3-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-12 SPRENDIMO NR. T-203

2018-01-02 TEIKIMAS NR. 3-1 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-10-13 SPRENDIMO NR. T-214

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-16