2018 metai

2018-07-02 REIKALAVIMAS NR. 4-24 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 2 DALIES 6 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2018-04-27 REIKALAVIMAS NR. 4-23 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 38 PUNKTO, LR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES, LR VYRIAUSYBĖS 2006-06-14 NUTARIMO NR. 583 "DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" ĮGYVENDINIMO

2018-04-05 REIKALAVIMAS NR. 4-22 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 6 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-27 REIKALAVIMAS NR. 4-21 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL LR VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

2018-03-26 REIKALAVIMAS NR. 4-20 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-26 REIKALAVIMAS NR. 4-19 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-18 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-17 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-16 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-15 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-14 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-13 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-12 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-15 REIKALAVIMAS NR. 4-11 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 5 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-12 REIKALAVIMAS NR. 4-10 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 6 PUNKTO, LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO 59 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-17 REIKALAVIMAS NR. 4-9 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35​1 ​STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-17 REIKALAVIMAS NR. 4-8 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO, LR SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-7 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-6 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-5 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-4 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-3 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-1 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-03