2017 metai

2017-11-24 REIKALAVIMAS NR. 4-37 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-24 REIKALAVIMAS NR. 4-36 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-23 REIKALAVIMAS NR. 4-35 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-22 REIKALAVIMAS NR. 4-34 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-22 REIKALAVIMAS NR. 4-33 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-10-23 REIKALAVIMAS NR. 4-32 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 "DĖL LR ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO

2017-10-19 REIKALAVIMAS NR. 4-31 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 "DĖL LR ŽMONIŲ PALAIKŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO

2017-10-13 REIKALAVIMAS NR. 4-30 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2004-05-26 NUTARIMO NR. 634 ĮGYVENDINIMO

2017-10-11 REIKALAVIMAS NR. 4-29 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 "DĖL LR ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO

2017-09-08 REIKALAVIMAS NR. 4-28 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2007-08-22 NUTARIMO NR. 875 ĮGYVENDINIMO

2017-06-13 REIKALAVIMAS NR. 4-27 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-05-12 REIKALAVIMAS NR. 4-26 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 5 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

2017-05-11 REIKALAVIMAS NR. 4-25 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2016-11-09 NUTARIMO NR. 1120 "DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTO TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-04-21 REIKALAVIMAS NR. 4-24 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 19 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-04-20 REIKALAVIMAS NR. 4-23 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 19 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-04-14 REIKALAVIMAS NR. 4-22 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 25 ​1  STRAIPSNIO 6 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2017-03-10 REIKALAVIMAS NR. 4-21 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-20 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-19 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-18 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-17 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-16 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-15 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-14 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-13 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-12 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-11 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-10 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-17 REIKALAVIMAS NR. 4-9 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 6 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-17 REIKALAVIMAS NR. 4-8 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-10 REIKALAVIMAS NR. 4-7 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL LR VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-6 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-5 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-4 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-3 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-13 REIKALAVIMAS NR. 4-1 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 6 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-19