2016 metai

2016-10-05 REIKALAVIMAS NR. 4-43 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-42 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO​

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-41 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO​

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-40 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.101 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-39 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1​ STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-38 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1 S​TRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO 

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-37 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO ​30​2 ​STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 30 ​2 STRA​IPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO 

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-36 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 302 STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VII-787 302 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-35 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-34 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-33 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-32 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-07-21 REIKALAVIMAS NR. 4-31 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-07-21 REIKALAVIMAS NR. 4-30 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-05-30 REIKALAVIMAS NR. 4-29 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 4 DALIES, LR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-10 REIKALAVIMAS NR. 4-28 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-27 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-26 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-25 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-24 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-23 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-06 REIKALAVIMAS NR. 4-22 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-06 REIKALAVIMAS NR. 4-21 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO", 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-06 REIKALAVIMAS NR. 4-20 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-05-06 REIKALAVIMAS NR. 4-19 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 " DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO", 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-04-14 REIKALAVIMAS NR. 4-18 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR KELIŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-04-08 REIKALAVIMAS NR. 4-17 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-04-08 REIKALAVIMAS NR. 4-16 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-04-08 REIKALAVIMAS NR. 4-15 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-04-08 REIKALAVIMAS NR. 4-14 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-03-24 REIKALAVIMAS NR. 4-13 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 1999-06-02 NUTARIMO NR. 692, LR VYRIAUSYBĖS 1999-03-09 NUTARIMO NR. 260, LR VYRIAUSYBĖS 2005-09-16 NUTARIMO NR. 1023 ĮGYVENDINIMO

2016-03-21 REIKALAVIMAS NR. 4-12 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 1999-06-02 NUTARIMO NR. 692, LR VYRIAUSYBĖS 1999-03-09 NUTARIMO NR. 260, LR VYRIAUSYBĖS 2005-09-16 NUTARIMO NR. 1023 ĮGYVENDINIMO

2016-02-29 REIKALAVIMAS NR. 4-11 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-10 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-9 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-8 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-7 ŠIAULIŲ RAJONOSAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-6 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-5 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 7 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-28 REIKALAVIMAS NR. 4-4 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-3 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-05 REIKALAVIMAS NR. 4-1 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 18 PUNKTO IR LR ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-25