Vyriausybės atstovo reikalavimai

2016-10-05 REIKALAVIMAS NR. 4-43 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-42 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO​

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-41 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO​

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-40 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.101 STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-39 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1​ STRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-10-04 REIKALAVIMAS NR. 4-38 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR CIVILINIO KODEKSO 2.10​1 S​TRAIPSNIO 1 DALIES IR 4 DALIES ĮGYVENDINIMO 

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-37 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBEI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO ​30​2 ​STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 30 ​2 STRA​IPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO 

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-36 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 302 STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VII-787 302 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-35 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-34 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-33 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-09-16 REIKALAVIMAS NR. 4-32 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-07-21 REIKALAVIMAS NR. 4-31 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-07-21 REIKALAVIMAS NR. 4-30 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 30STRAIPSNIO, LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787  3​0​2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-05-30 REIKALAVIMAS NR. 4-29 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 4 DALIES, LR NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES 2 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-10 REIKALAVIMAS NR. 4-28 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-27 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-26 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-25 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-24 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-09 REIKALAVIMAS NR. 4-23 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-06 REIKALAVIMAS NR. 4-22 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO" 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-06 REIKALAVIMAS NR. 4-21 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 "DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO", 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-05-06 REIKALAVIMAS NR. 4-20 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-05-06 REIKALAVIMAS NR. 4-19 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS, PATVIRTINTOS LR VYRIAUSYBĖS 2016-01-14 NUTARIMU NR. 22 " DĖL MOKYMOSI PAGAL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMAS FINANSAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO", 4 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-04-14 REIKALAVIMAS NR. 4-18 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR KELIŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-04-08 REIKALAVIMAS NR. 4-17 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-04-08 REIKALAVIMAS NR. 4-16 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-04-08 REIKALAVIMAS NR. 4-15 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-04-08 REIKALAVIMAS NR. 4-14 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2016-03-24 REIKALAVIMAS NR. 4-13 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 1999-06-02 NUTARIMO NR. 692, LR VYRIAUSYBĖS 1999-03-09 NUTARIMO NR. 260, LR VYRIAUSYBĖS 2005-09-16 NUTARIMO NR. 1023 ĮGYVENDINIMO

2016-03-21 REIKALAVIMAS NR. 4-12 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 1999-06-02 NUTARIMO NR. 692, LR VYRIAUSYBĖS 1999-03-09 NUTARIMO NR. 260, LR VYRIAUSYBĖS 2005-09-16 NUTARIMO NR. 1023 ĮGYVENDINIMO

2016-02-29 REIKALAVIMAS NR. 4-11 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-10 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-9 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-8 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-7 ŠIAULIŲ RAJONOSAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-6 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-29 REIKALAVIMAS NR. 4-5 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 7 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-28 REIKALAVIMAS NR. 4-4 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-3 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2016-01-05 REIKALAVIMAS NR. 4-1 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 18 PUNKTO IR LR ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO 3 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-24 REIKALAVIMAS NR. 4-37 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-24 REIKALAVIMAS NR. 4-36 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-23 REIKALAVIMAS NR. 4-35 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-22 REIKALAVIMAS NR. 4-34 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-11-22 REIKALAVIMAS NR. 4-33 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 11 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-10-23 REIKALAVIMAS NR. 4-32 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 "DĖL LR ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO

2017-10-19 REIKALAVIMAS NR. 4-31 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 "DĖL LR ŽMONIŲ PALAIKŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO

2017-10-13 REIKALAVIMAS NR. 4-30 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2004-05-26 NUTARIMO NR. 634 ĮGYVENDINIMO

2017-10-11 REIKALAVIMAS NR. 4-29 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2008-11-19 NUTARIMU NR. 1207 "DĖL LR ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KAPINIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ 23 IR 32 PUNKTŲ VYKDYMO

2017-09-08 REIKALAVIMAS NR. 4-28 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2007-08-22 NUTARIMO NR. 875 ĮGYVENDINIMO

2017-06-13 REIKALAVIMAS NR. 4-27 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-05-12 REIKALAVIMAS NR. 4-26 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 5 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

2017-05-11 REIKALAVIMAS NR. 4-25 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VYRIAUSYBĖS 2016-11-09 NUTARIMO NR. 1120 "DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 1 PUNKTU PATVIRTINTO TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO 7 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-04-21 REIKALAVIMAS NR. 4-24 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 19 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-04-20 REIKALAVIMAS NR. 4-23 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 19 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-04-14 REIKALAVIMAS NR. 4-22 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 25 ​1  STRAIPSNIO 6 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2017-03-10 REIKALAVIMAS NR. 4-21 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-20 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-19 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-18 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-17 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-24 REIKALAVIMAS NR. 4-16 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-15 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-14 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-13 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-12 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-11 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-23 REIKALAVIMAS NR. 4-10 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-17 REIKALAVIMAS NR. 4-9 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 6 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-17 REIKALAVIMAS NR. 4-8 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO 2 IR 14 DALIES ĮGYVENDINIMO

2017-02-10 REIKALAVIMAS NR. 4-7 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL LR VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-6 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-5 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-4 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-3 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-19 REIKALAVIMAS NR. 4-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 4 DALIES 8 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2017-01-13 REIKALAVIMAS NR. 4-1 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 6 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2018-10-09 REIKALAVIMAS NR. 4-41 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIES 1, 2 IR 4 PUNKTŲ ĮGYVENDINIMO

2018-10-08 REIKALAVIMAS NR. 4-40 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIES 1, 2 IR 4 PUNKTŲ ĮGYVENDINIMO

2018-09-27 REIKALAVIMAS NR. 4-39 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIES 1, 2 IR 4 PUNKTŲ ĮGYVENDINIMO

2018-09-26 REIKALAVIMAS NR. 4-38 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 1 DALIES 1, 2 IR 4 PUNKTŲ ĮGYVENDINIMO

2018-08-31 REIKALAVIMAS NR. 4-37 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2018-08-23 REIKALAVIMAS NR. 4-36 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2018-08-23 REIKALAVIMAS NR. 4-35 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2018-08-23 REIKALAVIMAS NR. 4-34 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2018-08-23 REIKALAVIMAS NR. 4-33 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2018-08-23 REIKALAVIMAS NR. 4-32 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2018-08-23 REIKALAVIMAS NR. 4-31 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTOREI DĖL LR REKLAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 5 IR 7 DALIŲ ĮGYVENDINIMO

2018-08-22 REIKALAVIMAS NR. 4-30 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-08-21 REIKALAVIMAS NR. 4-29 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-08-21 REIKALAVIMAS NR. 4-28 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-08-21 REIKALAVIMAS NR. 4-27 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-08-21 REIKALAVIMAS NR. 4-26 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-08-21 REIKALAVIMAS NR. 4-25 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR STATYBOS ĮSTATYMO 48 STRAIPSNIO 7 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-07-02 REIKALAVIMAS NR. 4-24 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR TEISĖKŪROS PAGRINDŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 2 DALIES 6 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2018-04-27 REIKALAVIMAS NR. 4-23 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 38 PUNKTO, LR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES, LR VYRIAUSYBĖS 2006-06-14 NUTARIMO NR. 583 "DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" ĮGYVENDINIMO

2018-04-05 REIKALAVIMAS NR. 4-22 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 6 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-27 REIKALAVIMAS NR. 4-21 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL LR VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

2018-03-26 REIKALAVIMAS NR. 4-20 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-26 REIKALAVIMAS NR. 4-19 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-18 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-17 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-16 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-15 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-14 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-13 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-22 REIKALAVIMAS NR. 4-12 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 37¹ STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-15 REIKALAVIMAS NR. 4-11 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 5 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-03-12 REIKALAVIMAS NR. 4-10 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 6 PUNKTO, LR ŠVIETIMO ĮSTATYMO 59 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-17 REIKALAVIMAS NR. 4-9 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 35​1 ​STRAIPSNIO 2 IR 5 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-17 REIKALAVIMAS NR. 4-8 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERUI DĖL LR VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO, LR SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTO ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-7 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-6 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-5 KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-4 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-3 PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-2 JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

2018-01-09 REIKALAVIMAS NR. 4-1 AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI DĖL LR VANDENS ĮSTATYMO NR. VIII-474 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 2 DALIES ĮGYVENDINIMO

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-22