Korupcijos prevencija

Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyboje neatliko.

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyba teisės aktų antikorupcinio vertinimo neatlieka.

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti atliktas informacijos apie asmenį surinkimas, sąrašas

Pareigybė Teisinis pagrindas
Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalis

Pranešimus apie galimą Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos darbuotojų korupciją galima pateikti elektroniu paštu VATsiauliai@lrv.lt  arba telefonu (8 41) 399 822, taip pat Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyboje už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga patarėja Jūratė Šimkuvienė, el. p. jurate.simkuviene@lrv.lt , tel. (8 41) 399823.

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-04