Gyvenimo aprašymas

Gimimo data, vieta 1963- 08- 19 Stačiūnai, Pasvalio rajonas
Šeimyninė padėtis:  Ištekėjusi;  vaikai Justas ir Eglė
Adresas, tel. Nr.:    Kranto g. 8, Pamūšio k., Pakruojo raj., mob. 865842928
El. paštas:  asta. jasiuniene@lrv.lt
Išsilavinimas:   aukštasis – universitetinis
Mokymosi įstaigos:   
  1981- 1985    Lietuvos žemės ūkio akademija
Darbo patirtis:      
2015-12-07 -  dabar Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje
2012-03-22 - 2015-04-14         Pakruojo rajono savivaldybės merė
2007-04-11 - 2012-03-22 Pakruojo raj. sav.  administracijos direktorė
2000-05-15 - 2007-04-11 Pašvitinio seniūnė (Pakruojo raj. sav.)
1997-06-15 - 2000-05-15 Pašvitinio žemėtvarkos tarnybos vadovė
1991-08-03 - 1997-06-15 Pakruojo raj. Pašvitinio apylinkės Agrarinės reformos tarnybos viršininkė
1985-08-01 - 1991-08-03   Pamūšio kolūkio vyriausioji ekonomistė

                          

Kvalifikacijos kėlimas, mokymai, seminarai:

Vietos savivaldos ir viešosios politikos modulio kursai;

Valstybės ir savivaldybių vadovų mokymo programa;

Projektas "Kokybės vadybos metodų diegimas ir piliečių aptarnavimo tobulinimas Pakruojo rajono savivaldybėje";

Pakruojo rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas ( Komandinis darbas; Vadybos principai viešojo administravimo institucijose ir įstaigose; Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su žiniasklaida ir NVO; Savivaldybės strateginio valdymo su programinio biudžeto sudarymu sistema ir jos tobulinimas; Savivaldybės institucijų bei įstaigų ir bendruomenės bendradarbiavimas);

Kompiuterinis raštingumas – ECDL pažymėjimas;

Dalyvauju bendruomeninėje veikloje, turiu projektų rašymo ir įgyvendinimo patirties, laisvalaikiu dalyvauju etnografinio ansamblio "Pamūšis" veikloje.

Kalbos:    

            Anglų (B1 lygis); Rusų (C1 lygis).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-11