Darbo užmokestis

Informacija apie LR Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos valstybės tarnautojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. 

 

 

LR Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga,
priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir
kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.
 

 Pareigybės pavadinimas

 Etatų

skaičius

2017 m. 

2018 m.

IV ketvirtis 

 Vyriausybės atstovas

 1

1959,07

2191,32

 Vyriausiasis patarėjas

 1

2062,36

1971,21

 Patarėjas

 2

 1048,33

1146,22

 Vyriausiasis specialistas

 1

1049,80

1066,80

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-25